naxun

naxun
f. dırnaq; caynaq. Naxuni-nədamət peşman olub dırnağını dişləmə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • naxünək — is. Birinin üzüyumşaqlığından istifadə edərək şeyini götürmə (adətən naxünək vurmaq, naxünək etmək şəklində işlənir). – Ye bala, ye!. . – deyə Kərbəlayı özü də böyürdən naxünək vurmağa başladı. M. Hüs.. Prokuror formalı bir nəfər naxünək papirosu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naxünəkçi — is. Naxünək vurmağı adət etmiş adam. Naxünəkçinin cibi gen olar. (Məsəl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naxünəkçilik — is. Naxünəkçinin xasiyyəti, sifəti. Naxünəkçilik eləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Nanxun District — Nanxun s canal Nanxun District (Chinese …   Wikipedia

  • Liste Swadesh Du Persan — Liste Swadesh de 207 mots en français et en persan, accompagnée d une colonne prononciation utilisant la transcription UniPers. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du persan — Liste Swadesh de 207 mots en français et en persan, accompagnée d une colonne prononciation utilisant la transcription UniPers. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 …   Wikipédia en Français

  • Liste swadesh du persan — Liste Swadesh de 207 mots en français et en persan, accompagnée d une colonne prononciation utilisant la transcription UniPers. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 …   Wikipédia en Français

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”